Fellesdel

Avviksmelding

4.5.8 Forskuttering av lønn

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

D-4.5.8

 Forskuttering av lønn

FORSKUTTERING AV LØNN

Normisjon forskutterer normalt lønn ved sykemeldinger. Dette gjelder også lønn i forbindelse med svangerskapspermisjoner og foreldrepermisjoner.

Ved tap av opptjente feriepenger den perioden Normisjon forskutterer lønn, dekker Normisjon normalt mellomlegget.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: