Fellesdel

Avviksmelding

4.5.13.14 Skjema for utbetaling av honorar

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

S-4.5.13.14

 Skjema for utbetaling av honorar

Skjema for utbetaling av honorar

Under pkt. 6 ligger skjema for utbetaling av honorar.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Skjema for utbetaling av honorar 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012015
Versjon: 001

Sist endret:
10.8.2016