Fellesdel

Avviksmelding

4.4.5 Prosedyre for overføring av ferie m/søknadsskjema

Kap. 4

Personal

P-4.4.5

Prosedyre for overføring av ferie m/søknadsskjema

PROSEDYRE FOR OVERFØRING AV FERIE M/SØKNADSSKJEMA

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte kjenner prosedyrene for overføring av ferie til neste ferieår.

2. Ansvar

Generalsekretæren har ansvar for prosedyren.
Personalleder har ansvar for oppdatering av prosedyren.
Linjeleder har ansvar for at ansatte i linjen kjenner prosedyren.
Alle ansatte har ansvar for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Antall dager som kan overføres

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to uker ferie til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 (3). Overføring av ferie ut over dette kan normalt ikke avtales. Se Lønnsavtale for ansatte i Normisjon pkt 2.2.3 Ferie.

3.2 Framgangsmåte

Søknadsskjemaet (se under 6.vedlegg) fylles ut og leveres til nærmeste overordnet, som behandler søknaden.

4. Kontroll

5. Referanser

Ferieloven

 

6. Vedlegg

Skjema for overføring av ferie

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
010712
Versjon: 01

Sist kontrollert:
3.1.2019