Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.7 Arbeidstid jul og påske

Kap 4.

Personal

D-4.4.1.7

Arbeidstid jul og påske

ARBEIDSTID JUL OG PÅSKE

Ansatte i Normisjon har som hovedregel samme arbeidstid som samfunnet forøvrig. Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden i Normisjon er 37 ½ time pr. uke (inkludert lunsj).

* Julaften og nyttårsaften er fridager.

* Arbeidstiden i romjulen er normalt fra kl. 09.00 – 14.00. Avspaseres det i denne perioden, avspaseres det 5 timer pr dag.

* Arbeidstiden onsdag før skjærtorsdag er fra kl. 08.00 – 12.00. Avspaseres det denne dagen, avspaseres det 4 timer.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
3.1.2019