Fellesdel

Avviksmelding

4.1.3 Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Kap 4

Personal

D-4.1.3

 

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

    

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon, se vedlegg pkt 6.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon, gjeldende fra 1.mai 2021

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 006

Sist endret:
21.10.2021