Fellesdel

Avviksmelding

4.5.14 Informasjon om NOR-MAF

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.5.14

 Informasjon om NOR-MAF

INFORMASJON OM NOR-MAF

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon.  Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt, ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler og ansatte i Normisjons samarbeidsland, regioner og lokale foreninger.

- NOR-MAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og   gode ansettelsesforhold.
- NOR-MAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.
- NOR-MAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon
- NOR-MAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom

NOR-MAFs oppgaver er å:

- forhandle fram lønnsvilkår og pensjoner
- gi råd og veiledning omarbeidsforhold og oppsigelsesvern
- avholde tillitsmannskurs
- gi støtte og bistand i personalsaker og konfliktsituasjoner

NOR-MAFs arbeidsmåter:

1. Gjennom vår representant i landsstyret, målbærer vi de ansattes synspunkter.
2. Gjennom den lokale NOR-MAF kontakten, kan medlemmenes synspunkter fremmes overfor den enkelte arbeidsgiver, eventuelt overfor styret.
3. Gjennom observasjoner og meldinger, følger styret opp aktuelle personalmessige saker overfor personalansvarlige i organisasjonen.
4. Gjennom vår deltakelse i lønnsutvalget, er NOR-MAF med og utformer gode og rettferdige lønns- og arbeidsforhold for de ansatte.
5. Gjennom egne utarbeidede retningslinjer, kan styremedlemmene være bisittere i eventuelle arbeidskonflikter.

Les mer om NOR-MAFs styre og hvordan du kan bli medlem på NOR-MAFS hjemmeside: nor-maf.normisjon.no

5. Referanser

Nor-Mafs hjemmeside: nor-maf.normisjon.no

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: