Fellesdel

Avviksmelding

D- 1.1 Hensikten med kvalitetssystemet

DOKUMENT

Innledning

D-1.1

Hensikten med kvalitetssystemet

HENSIKTEN MED KVALITETSSYSTEMET

Dette kvalitetssystemet er en måte å samle Normisjon til ett rike på. Hensikten med systemet er tredelt:

1.     Å samle alt vi har av dokumenter, lover, regler og rutiner på ett sted, slik at det blir lett  tilgjengelig for alle ansatte.

2.    Å erstatte det som tidligere har utgjort personalhåndboken med et oversiktelig elektronisk system, der alle dokumenter, rutiner og skjemaer som gjelder ansettelsesforholdet er lett å finne.  

3.     Å ha på plass et HMS-system, med verktøy for hvordan vi kan jobbe systematisk og målrettet for å få et godt og trygt arbeidsmiljø og gode rutiner. Dette skal gjøre det enkelt å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet, og ha gode rutiner og systemer som passer for vår virksomhet. Vi skal ha det som er nødvendig i forhold til behov og lovverk. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: