Fellesdel

Avviksmelding

4.1.2 Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

DOKUMENT

Kap 4.1.2

 Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

FORHOLDET MELLOM ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKER

Forholdet mellom Normisjon som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon er regulert gjennom Prinsippavtalen, som står i Lønnsavtale for ansatte i Normisjon  (se LA pkt 1, også omtalt her i D-4.5.1 og P-4.5.2)

Prinsippavtalen beskriver hvem som er omfattet av lønnsavtalen, forholdet mellom NOR-MAF og Normisjons ledere, arbeidsgivers- og arbeidstakers rettigheter og plikter, organisasjonsrett, forhandlingsrett, forhold knyttet til tillitsvalgte og medbestemmelse, forhandlinger, fredsplikt/behandling av tvistemål og forpliktelse. 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: