Fellesdel

Avviksmelding

4.1.1 Personalområdets omfang og forholdet til andre dokumenter

DOKUMENT

Kap 4

D-4.1.1

Personalområdets omfang og forholdet til andre dokumente

PERSONALOMRÅDETS OMFANG OG FORHOLDET TIL ANDRE DOKUMENTER

1. Personalområdets omfang

Personal er et stort område som omfatter alle bestemmelser som gjelder ansettelsesprosessen, i arbeidsforholdet og ved avslutningen av arbeidsforholdet.

Normisjon er forpliktet på arbeidsmiljøloven og andre lover som inneholder bestemmelser som gjelder personalområdet. Disse lovene er omtalt her.

2. Forholdet til andre dokumenter

I forbindelse med opprettelsen av Normisjon i 2001 ble dokumentet Normisjons personalpolitikk vedtatt. Kapittel 4 i kvalitetssystemet erstatter dette dokumentet og det er derfor ikke lenger gyldig.

Nor-Maf og arbeidsgiverne forhandler årlig fram Lønnsavtale for ansatte i Normisjon (LA). Dette dokumentet ligger til grunn for personalkapitlet i kvalitetssystemet og der hvor bestemmelser som er omtalt i Lønnsavtalen beskrives, henvises det til aktuelle paragrafer i LA.

Dette kapitlet erstatter gjeldende personalhåndbok for ansatte i Normisjon. Sammen med kapittel 5 Internasjonal avdeling erstatter det også gjeldende personalhåndbok for utsendinger. Bestemmelser i kapittel 4 gjelder både ansatte i Norge og i samarbeidslandene våre, hvis ikke noe annet er tydeliggjort.


 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
010712
Versjon: 001

Sist endret: