Fellesdel

Avviksmelding

3. Medie- og marked

    

         3.1  Innledning - beskrivelse av IKT området og risikovurdering
                         
3.1.1        Samarbeidsavtaler og kontrakter

           3.2  Aktuelt lov- og regelverk 

           3.3 Informasjon og informasjonskanaler

                     
P-3.3.1    Profildokumentasjon og logo
                      P-3.3.2    Markedsføring
                      P-3.3.3    Internett og WEB-side
                    
  P-3.3.4    Telefoni-tjeneste, brukermanualer, ringesløyfe
                      P-3.3.5    Kontakt med pressen
                      P-3.3.6    Bladet DIAKONOVA
                      P-3.3.7    Informasjonstavler og skilting i eget hus 
                      P-3.3.8    Elektronisk informasjonstavle (i resepsjonen)

           3.4 Sentralbordtjeneste

           3.5 IKT - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT   
                           
3.5.1       Oversikt over teknisk utstyr
                    
  3.5.2       Oversikt over programvare                      
                     
P-3.5.3    Trådløst nettverk
                    
  P-3.5.4    Terminalserver
                      P-3.5.5    Ansattes tilgang, rettigheter, plikter og brukerstøtte                       
                      P-3.5.6    Studenters tilgang, rettigheter, plikter og brukerstøtte 
                      D-3.5.7    AV-hjelpemidler
                                 
V-3.5.7.1 SMART-board i undervisningsrom. 
                                               
Brukerveileder

                                  P-3.5.7.2 Its’learning – E-læringsplattform. 
                                                Brukerveiledning og brukerstøtte                      
                                  P-3.5.7.3 PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleie. 
                                                Brukerveiledning og brukerstøtte

            3.6 Post og arkiv
                      D-3.6.1    Posthåndtering
                      P-3.6.2    Prosedyre for føring av postjournal - inngående og utgående post
                      P-3.6.3    Arkivtjeneste
                                 P-3.6.3.1 Acos WEB-sak inkludert ansvar, tilgang og rettigheter
                                 V-3.6.3.2 Arkivnøkkel inkludert kassasjonssystem

            3.7 Studieadministrasjonen

            3.8 Bibliotekstjenesten
                      3.8.1    Bibliotekstjenesten - BIBSYS
                      3.8.2    Bibliotekstjenesten - retningslinjer for innkjøp av bøker til ansatte
                      3.8.3    Bibliotekstjenesten - tidsskrifter og databaser